lai sasniegtu vairāk!

tiešsaistē – 6. jūnijā

Veiksmīga komanda sākas ar tās vadītāju – viņa spēju fokusēties uz vissvarīgākajām prioritātēm, attīstīt talantus savā komandā, iedvesmot darbiniekus strādāt kopējas izaugsmes vārdā. Lai spētu veiksmīgi vadīt komandu un piedzīvot biznesa uzrāvienu, vadītājam ir svarīgi attīstīt sevī gan cilvēciskās prasmes un personāla vadītāja spējas, gan orientēties tādos svarīgos jautājumos kā grāmatvedība, likumdošana, pārdošana un mārketings.

Par visiem šiem svarīgākajiem jautājumiem būs iespēja uzzināt īpašā konferencē vadītājiem “BIZNESA UZRĀVIENS 2024”, kas norisināsies jau š.g. 6. jūnijā.

Konferencē uzstāsies savas jomas vadošie eksperti, runājot par nākotnes iespējām, izaicinājumiem un tendencēm uzņēmējdarbībā, ekonomikā un pārdošanā. Konferencē eksperti dalīsies ar instrumentiem un padomiem, kas palīdzēs ikvienam uzņēmējam piedzīvot biznesa uzrāvienu.

Konferences galvenie jautājumi:

Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte Nataļja Preisa konferencē apskatīs galvenās pieņemtās Eiropas Savienības direktīvas un ieskatīsies direktīvu projektos, kuri patreiz ir apspriešanā un tajā, kā tie ietekmēs Latvijas darba tiesības.

Plašāk par priekšrocībām darbinieku opciju izmantošanā, prasībām to ieviešanā un biežāk pieļautajām kļūdām, konferencē pastāstīs zvērināts advokāts Jānis Gavars.

Savukārt zvērināts advokāts Andis Burkevics ieskatīsies svarīgākajās aktualitātes saistībā ar darba strīdu izskatīšanu, atklājot, ko nepieciešams darīt, lai minimizētu darbinieka prasības celšanu tiesā pret darba devēju.

Personāla vadītāju kluba vadītāja Anita Rošāne konferencē apskatīs jautājumus par vadītāja lomu uzņēmumā, ieskatoties dažādos vadības stilos un tendencēs.

Win partners mācību vadītājs, konsultants Aldis Zauls padalīsies ar instrukciju vadītājiem, ieskicējot svarīgākos soļus līdz jaunumu iedzīvināšanai.

Savukārt Ekonomikas ministrijas Analītiskā dienesta vadītāja Dace Zīle konferencē iepazīstinās ar makroekonomiskajām aktualitātēm, jaunumiem eksportā, cilvēkkapitāla un prasmju lomu pārticīgā Latvijā, kamēr SEB ekonomists Dainis Gašpuitis plašāk pastāstīs par to, kā notiekošais Latvijas ekonomikā ietekmē biznesa attīstību šodien un rīt.

Plašāk par to, kādas jaunas iespējas uzņēmējiem saņemt papildus finansējumu savam biznesam, konferencē pastāstīs Capitalia vadītājs Juris Grišins.

Norises laiks: 6. jūnijā no plkst. 12:00–16:15
Norises veids: TIEŠSAISTE
Moderators: Egils Zariņš

KONFERENCES PROGRAMMA:

12:00 – 12:05

konferences vadītājs Egils Zariņš – konferences atklāšana un ievadruna

12:05 – 12:25

Juris Grišins – Capitalia vadītājs

TĒMA: “Alternatīvais finansējums uzņēmumiem – kādas ir iespējas un kā to izmantot"

Arvien nozīmīgāku lomu jautājumā par uzņēmumu finansēšanu spēlē alternatīvā finansējuma nodrošinātāji, pie kuriem varam pieskaitīt gan privātos aizdevējus un investorus, gan specializētus kreditēšanas uzņēmumus. Plašāk par to, kādas jaunas iespējas uzņēmējiem saņemt papildus finansējumu savam biznesam, konferencē pastāstīs Capitalia vadītājs Juris Grišins.

12:30 – 12:50

Dainis Gašpuitis – SEB bankas ekonomists

TĒMA: "Kā notiekošais Latvijas ekonomikā ietekmē biznesa attīstību šodien un rīt"

SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis konferencē iepazīstinās ar galvenajām aktualitātēm ekonomikā un finanšu tirgū, tai skaitā aplūkos jaunumus saistībā ar inflāciju, procentu likmēm un ieskatīsies arī darba tirgus dinamikā.

12:55 – 13:15

Dace Zīle​ – LR Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vadītāja

TĒMA: "Makroekonomikas aktualitātes, eksporta, cilvēkkapitāla un prasmju loma pārticīgā Latvijā"

Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vadītāja Dace Zīle konferencē iepazīstinās ar makroekonomiskajām aktualitātēm, jaunumiem eksportā, cilvēkkapitāla un prasmju lomu pārticīgā Latvijā. Tāpat D. Zīle ieskatīsies Krievijas kapitāla ietekmē uz ekonomiku.

13:20 – 13:40

Andis Burkevics​ – Sorainen galvenais darba tiesību eksperts, zvērināts advokāts

Vadītāja ABC: “10 soļi, lai minimizētu darbinieka prasības celšanu tiesā pret darba devēju”

Zvērināts advokāts Andis Burkevics ieskatīsies svarīgākajās aktualitātes saistībā ar darba strīdu izskatīšanu, atklājot, ko nepieciešams darīt, lai minimizētu darbinieka prasības celšanu tiesā pret darba devēju.

cup2

KAFIJAS PAUZE

13:50 – 14:10

Aldis Zauls – Win partners Mācību vadītājs, konsultants

Vadītāja ABC: "Špikeris vadītājam: Pieci soļi līdz jaunumu iedzīvināšanai"

Dzīvojot nemitīgā izaugsmes procesā vadītājam ir jāspēj maksimāli ātri un efektīvi pārliecināt savu komandu par nepieciešamajiem jaunievedumiem un attīstības virzieniem. Sarežģī šīs situācijas tas, ka komandā ir dažādi cilvēki, iepriekšējais pārmaiņu projekts vēl nemaz nav beidzies un galu beigās jaunā vīzija pieprasa būtisku cilvēku uzvedību un ieradumu maiņu. Šajās situācijās vadītājam noderētu kāds špikeris vai skaidra instrukcija. Un tāds ir – ar to konferencē padalīsies Win partners Mācību vadītājs, konsultants Aldis Zauls.

14:15 – 14:35

Ilga Maļina – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja

TĒMA: “LIAA pieejamais finansējums biznesam – eksportam, digitalizācijai un jaunu produktu attīstīšanai”

LIAA piedāvās ieskatu atbalsta programmās, kas veidotas, lai sekmētu vietējo uzņēmumu konkurētspēju un izaugsmi. Konferences dalībnieki uzzinās par LIAA administrētajām atbalsta programmām, kas pieejamas eksporta veicināšanai, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei, uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācijai, tiks apspriesti arī praktiski soļi un kritēriji, kā pieteikties šiem atbalsta pasākumiem. Tā ir lieliska iespēja Latvijas uzņēmumiem gūt informāciju par atbalsta mehānismiem, kas var palīdzēt paplašināt darbību un sasniegt jaunus tirgus.

14:40 – 15:00

Katrīna Zariņa – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes locekle, Ārlietu daļas direktore

TĒMA: "Eksporta tirgi – izaicinājumi un iespējas Latvijas uzņēmumiem"

Eksportspējas veicināšana ir viens no galvenajiem LTRK darbības virzieniem. LTRK Ārlietu daļas direktore Katrīna Zariņa pastāstīs plašāk par eksporta iespējām Latvijas uzņēmējiem, jaunākajām un efektīvām stratēģijām, kuras palīdz pārvarēt šķēršļus un izmantot iespējas ārvalstu tirgos, pieejamām finansējuma programmām, sadarbības iespējām ar ārzemju kamerām un nozaru asociācijām, dalības iespējām ārvalstu izstādēs, kā arī programmām, kurām uzņēmēji var pieteikties, piemēram, individuālai eksporta veicināšanai dažādās valstīs.

15:05 – 15:25

Nataļja Preisa – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte

TĒMA: "Spēles noteikumu maiņa darba tirgū – ES direktīvu ietekme uz darba tiesībām Latvijā"

Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte Nataļja Preisa konferencē apskatīs galvenās pieņemtās Eiropas Savienības direktīvas kā, piemēram, Digitālo platformu darba direktīvu, Atlīdzības caurspīdīguma direktīvu, direktīvu par sievietēm valdēs, Minimālo algu direktīvu, Ilgtspējīgas ziņošanas direktīvu un to, kādus jaunus pienākumus tās paredz darba devējiem. Tāpat eksperte ieskatīsies direktīvu projektos, kuri patreiz ir apspriešanā un tajā, kā tie ietekmēs Latvijas darba tiesības un mainīs spēles noteikumus darba tirgū.

15:30 – 15:50

Jānis Gavars – zvērinātu advokātu birojs “Lazdiņš Gavars” partneris un zvērināts advokāts

Vadītāja ABC: "Darbinieku opcijas kā instruments biznesa uzrāvienam"

Uzņēmēju vidū arvien populārāka kļūst iespēja lojāliem darbiniekiem pēc noteikta laika piedāvāt iespēju kļūt arī par uzņēmuma līdzīpašniekiem ar darbinieku opciju palīdzību. Šāda prakse motivē darbiniekus un sniedz viņiem iespēju ne tikai nopelnīt, bet arī straujāk pakāpties pa karjeras kāpnēm. Plašāk par priekšrocībām darbinieku opciju izmantošanā, prasībām to ieviešanā un biežāk pieļautajām kļūdām, konferencē pastāstīs zvērināts advokāts Jānis Gavars.

15:55 – 16:15

Anita Rošāne – personāla psiholoģe, Personāla vadītāju kluba vadītāja

Vadītāja ABC: "Vadītājs kā koučs. Ko koučings nozīmē uzņēmumam un kā veicināt tā attīstību?"

Vadītāja loma uzņēmumā noteikti ir viena no vissvarīgākajām, ja vien ne pati svarīgākā. Galu galā no vadītāja ir atkarīgs gan komandas darbs, gan uzņēmuma attīstība, kā arī tā peļņa un sasniegumi. Vadītāji ir atbildīgi par katra viņam padotā darbu, jo viņa galvenais uzdevums ir kontaktēties ar katru no savas grupas dalībniekiem, motivē tos darbam izpildei un veicināt vienotu vērtību orientāciju. Vadītāja uzdevums ir ne vien vadīt, bet arī iedvesmot, apvienot un virzīt, tādēļ koučinga instrumentu pielietošana var nodrošināt šo uzdevumu sekmīgāku izpildi. Plašāk par koučinga nozīmi uzņēmuma vadībā pastāstīs Personāla Vadītāju kluba vadītāja Anita Rošāne.

🔰 ‘EARLY BIRD’ DALĪBAS MAKSA AR ATLAIDI (šobrīd vairs nav pieejama) tikai – EUR 99, standarta dalības maksa – EUR 149. 

🔰 PAR DALĪBU KONFERENCĒ TIKS IZSNIEGTS SERTIFIKĀTS AR NORĀDĪTU AKADĒMISKO STUNDU SKAITU.

🔰 DALĪBNIEKIEM BŪS PIEEJAMS KONFERENCES VIDEO IERAKSTS.

Biznesa Konferences ir strauji augošs konferenču organizators, kura rīkotās vispārējās un nozaru konferences tiešsaistē un klātienē apmeklējuši jau simtiem dalībnieku. Kopš 2020. gada Biznesa Konferences organizējušas vairāk nekā 30 konferences par dažādām biznesa jomām ar vairāk kā 6500 apmeklētāju dalību.

🍒 Speciālās cenas piedāvājums uzņēmumiem, piesakot vairāk nekā 10 dalībniekus. Lai to saņemtu, lūdzam sazināties ar konferences organizatoriem.

👉 Lai reģistrētos konferencei, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.

DALĪBAS MAKSA KONFERENCĒ

149
  •  

Biznesa konferences
Tālrunis: 24111171
E-pasts: info@konferences.lv

Lai reģistrētos biznesa konferencei, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Jūsu pieteikums tika nosūtīts!